Brieven

 © POSTKANTOOR 00/00/00   

Postkantoor 00/00/00 is een postkantoor voor brieven naar overleden mensen.

Het postkantoor werd geopend op 05/01/2017 als hou-vast in donkere dagen.


Rouw is de omgekeerde postzegel op een gesloten envelop.

Het postkantoor wil mensen op verhaal brengen, door te schrijven over de dood heen. Handgeschreven brieven naar overledenen.

Want liefde overlijdt niet.


00/00/00 geeft aan dat tijd in de dood onbestaande is.

Voor de nabestaanden herbegint de jaartelling vanaf 0, er is een leven met en zonder de overledene.

BRIEF VOOR NU - BRIEF NAAR EEN OVERLEDENE

 

Verdriet plakt soms aan alle muren van het huis vast.

Het postkantoor archiveert handgeschreven brieven naar overledenen. 

 

Uit elke brief wordt een citaat anoniem* op de website gepubliceerd. Later worden deze citaten gebundeld in een uitgave.

 

Saar De Buysere (beeldend kunstenaar) - Sassafras De Bruyn - (illustratrice en vormgeefster) - Heike Sofia Villavicencio Rammeloo (beeldend kunstenaar) Penelope Deltour (illustratrice), Yule Hermans (illustratrice), Leen Huysmans (illustratrice), Nakke Van Loo (beeldend kunstenaar), Eva Haentjens (illustratrice), Janne Van Woensel Kooy (beeldend kunstenaar), Nina Aerts (illustratrice), Tamara De Prest (beeldend kunstenaar  Lies Schroeyen (illustratrice)en Cherryblossom D. hertekenen de inhoud van een brief met potlood.

Een afdruk van de hertekening wordt naar de briefschrijver gestuurd als antwoord vanuit het postkantoor. 

Het postkantoor geeft de briefschrijver de mogelijkheid om de originele hertekening van de kunstenaar aan te kopen. De briefschrijver heeft het recht om de tekening aan te kopen tot drie maanden na ontvangst van het antwoord. Nadien vervalt het voorkooprecht en heeft de kunstenaar de mogelijkheid om het werk verder aan te bieden.

Bij interesse in de aankoop van de hertekening (A6-formaat/postkaart) van jouw brief, kan je contact opnemen met het postkantoor via ijsvooriedereen@gmail.com.

 

Sociaal tarief is mogelijk bij aanvraag.


Het lot bepaalt de kunstenaar aan wie de brief wordt toevertrouwd.

 

*Enkel de voornaam van de overledene wordt vermeld. Streep de naam niet door, vergeet hen niet.

 

POSTADRES:

Postkantoor 00/00/00

Brief voor nu

Postbus 40 / B-9000 GENT-CENTRUMGelieve een postzegel bij de brief te sluiten zodat het postkantoor een antwoord kan terug sturen naar jou. Vergeet zeker niet je adres te vermelden in de brief of op de keerzijde van de briefomslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleend door Postkantoor 00/00/00.