POSTKANTOOR 00/00/00

Postkantoor 00/00/00 is een postkantoor voor brieven van en naar overleden mensen.

Het postkantoor werd geopend op 05/01/2017 als hou-vast in donkere dagen.


Rouw is de omgekeerde postzegel op een gesloten envelop.

Het postkantoor wil mensen op verhaal brengen, door te schrijven over de dood heen. Handgeschreven brieven naar overledenen of als nalatenschap.

Want liefde overlijdt niet.


00/00/00 geeft aan dat tijd in de dood onbestaande is.

Voor de nabestaanden herbegint de jaartelling vanaf 0, er is een leven met en zonder de overledene.

BRIEF VOOR NU - BRIEF NAAR EEN OVERLEDENE

 

Verdriet plakt soms aan alle muren van het huis vast.

Het postkantoor archiveert handgeschreven brieven naar overledenen.

 

Uit elke brief wordt een citaat anoniem* op de website gepubliceerd. Later worden deze citaten gebundeld in een uitgave.

 

Saar De Buysere (beeldend kunstenaar) - Sassafras De Bruyn - (illustratrice en vormgeefster) - Heike Sofia Villavicencio Rammeloo (beeldend kunstenaar) en Penelope Deltour (illustratrice) hertekenen de inhoud van een brief met potlood.

De hertekening wordt naar de briefschrijver gestuurd als antwoord vanuit het postkantoor. 

Het postkantoor geeft de briefschrijver de mogelijkheid om de originele hertekening van de kunstenaar aan te kopen. De briefschrijver heeft het recht om de tekening aan te kopen tot drie maanden na ontvangst van het antwoord. Nadien vervalt het voorkooprecht en heeft de kunstenaar de mogelijkheid om het werk verder aan te bieden.

Bij interesse in de aankoop van de hertekening van jouw brief, kan je contact opnemen met het postkantoor via ijsvooriedereen@gmail.com.

Het lot bepaalt de kunstenaar aan wie de brief wordt toevertrouwd.

 

*Enkel de voornaam van de overledene wordt vermeld. Streep de naam niet door, vergeet hen niet.

 

POSTADRES:

Postkantoor 00/00/00

Brief voor nu

Postbus 40 / B-9000 GENT-CENTRUM

 

 

 

BRIEF VOOR LATER - BRIEF ALS NALATENSCHAP

 

Het postkantoor is er voor mensen die het einde van de straat hebben bereikt en naar de overkant gaan. Om te schrijven naar wie achterblijft.

Later, op een door jou bepaalde dag, wordt de brief gepost naar wie jou mist.

 

De brief wordt ongeopend in het postkantoor gearchiveerd tot het moment van verzending.

Bij ontvangst antwoordt de postbode per mail om de nodige gegevens (rijksregisternummer / huidige postadres van de geadresseerde)op te vragen; om te garanderen dat jouw brief (ook jaren later) bij de geadresseerde terecht komt.

 

POSTADRES:

Postkantoor 00/00/00

Brief voor later

Postbus 40 / B-9000 GENT-CENTRUM

 

vermelding op achterkant envelop: naam/voornaam - mailadres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleend door Postkantoor 00/00/00.

 © POSTKANTOOR 00/00/00   

Copyright @ All Rights Reserved